logo Baptist

Artikelen door Baptist in Omgevingsweb

Helaas verdwijnen artikelen na verloop van tijd achter de betaalmuur.


28 oktober 2022

Opinie: Wie behartigt nog onze natuurwaarden?

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/opinie-wie-behartigt-nog-onze-natuurwaarden/

25 februari 2021

Leeft de natuur in een rechtstaat?

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/leeft-de-natuur-in-een-rechtstaat/

17 maart 2021

Strikte toepassing van de Habitatrichtlijn

https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/strikte-toepassing-van-de-habitatrichtlijn/


23 juli 2021.Omgevingsweb

Wel of geen natuurvergunning en inspraak


14 juli 2021. Omgevingsweb

Bestrijdingsmiddelen en de Wet natuurbescherming


17 maart 2021 Omgevingsweb

Strikte toepassing van de Habitatrichtlijn


Baptist
server clear NOK