logo Baptist

Werkzaamheden

 

Procedures

Recente uitspraken in natuurbeschermingsprocedures waarbij Ecologisch Adviesbureau Henk Baptist betrokken was als deskundige en/of gemachtigde.


2023

ECLI:NL:RBOVE:2023:631: evenementenvergunning, gegrond.


2022

ECLI:NL:RBNNE:2022:146: emissiegegevens en de RAV-code.

ECLI:NL:RBNNE:2022:270: met rapportage van ecoloog H. Baptist voor NatuurAlert.

ECLI:NL:RVS:2021:575: Hoger beroep tegen oprichten mestverwerkingsinstallatie Roosendaal. Gegrond.

ECLI:NL:RBNNE:2022:697: gemachtigde, Besluit met aanzienlijke milieugevolgen en het Verdrag van Aarhus. Verplichting om inspraak te organiseren. Gegrond.

ECLI:NL:RVS:2022:1991: gemachtigde. Beroep tegen bestemmingsplan Kolderveen, Meppel. Gegrond.

ECLI:NL:RBNNE:2022:2155: gemachtigde, verzoek om intrekking onherroepelijke natuurvergunning voor festival. Ongegrond.

ECLI:NL:RBNNE:2022:2033: "Dat geldt zowel voor de habitats als voor de habitats van soorten. Hierbij neemt de voorzieningenrechter mede in aanmerking dat uit de door verzoeksters overgelegde rapportage van ecoloog H. Baptist blijkt dat er sprake is van een tegengestelde conclusie in vergelijking met de conclusie van de quickscan. Onder die omstandigheden heeft verweerder naar het oordeel van de voorzieningenrechter het ingenomen standpunt ten onrechte gebaseerd op de uitgevoerde quickscan. Deze grond van verzoeksters slaagt."

ECLI:NL:RBNNE:2022:4154: gemachtigde. Beroep tegen vergunning Wnb oprichten veehouderij te Emmen. Gegrond.

19 mei 2022. Geen ECLI. Zaaknummer LEE 20/1112 RBNNE: Gemachtigde. Beroep tegen oprichten mestverwerkingsinstallatie Emmen. Gegrond.

15 juli 2022. Geen ECLI. Zaaknummer LEE 21/1475 RBNNE: Beroep tegen weigering te handhaven van vergunning Wnb veehouderij Groningen. Gegrond.

16 mei 2022. Geen ECLI, Zaaknummer 18/962 RBNNE: Uitbreiding veehouderij te Dwingeloo. PAS zaak. Gegrond.

18 juli 2022 geen ECLI zaaknummer SHE 21/970 RBOBR: Beroep tegen weigering te handhaven op maximale toegestane ammoniakemissie, veehouderij Brabant. Gegrond.

ECLI:NL:RVS:2022:?: Uitspraak verwacht nov 2022. Vergunning Wnb voor de plaatsing van windturbines aan het Krammer-Volkerak. Principiële zaak vanwege het feit dat het Krammeer-Volkerak onrechtmatig niet is aangewezen als Natura 2000-gebied.

2021

5 maart 2021. Geen ECLI. LEE 19/1040: Uitbreiding veehouderij. PAS-zaak. Gegrond.

29 juni 2021. Zaaknummer 20/1136 en 20/1183: Handhavingsverzoek aanleg waterwinputten Uffelte. 20/1136 ongegrond, 20/1183 gegrond.
 

2020

ECLI:NL:RBOBR:2020:2553: De toestemming natuur is in 2016 verleend met gebruikmaking van het PAS. Gegrond.
 

2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:5669: Luchtwasser, ammonial van een veehouder. Gegrond.

ECLI:NL:RBOBR:2019:5670: GS kon geen toestemming verlenen voor het realiseren van het project nabij een Natura 2000-gebied onder verwijzing naar de passende beoordeling die voor het PAS is gemaakt.

ECLI:NL:RVS:2019:2091: Veehouderij met PAS-vergunning. Afgedaan zonder zitting. Gegrond.

4 oktober 2019, geen ECLI, zaaknummer SHE 19/1778 RBOBR: Beroep tegen weigering te handhaven op maximale toegestane ammoniakemissie. Gegrond.

4 oktober 2019, geen ECLI, zaaknummer SHE 19/2957T RBOBR: Beroep tegen omgevingsvergunning. Tussenuitspraak, bestuurlijke lus. Er is tot op heden geen herstelbesluit. Uitbreiding veehouderij. PAS-zaak. Gegrond.


Baptist
server clear NOK